Start een actie

Je netwerk overtuigen

Wanneer je actiepagina volledig is aangekleed, kan je je actie communiceren naar vrienden en familie. Dit kan door je persoonlijke URL te delen. Maak ook gebruik van de DEEL-knop onderaan je actiepagina. Hiernaast: Spreek erover, persoonlijk contact blijft het sterkst. Belangrijkste is dat je mensen durft te vragen om een gift. Stop met vragen en de mensen stoppen met geven…

Vrienden en familie willen graag begrijpen waarom jij je actie koppelt aan TO WALK AGAIN. Je motivatie voor de keuze voor TO WALK AGAIN doet er toe. Probeer uit te leggen waarom je dit doet. Put gerust info uit dit actieplatform (zie ‘waarom steunen’, ‘kortverhalen’) om je netwerk te overtuigen. Laat je persoonlijke overtuiging spreken!

Fondsenwerving start bij een concrete propositie. We zetten je graag op weg. Ontdek hier wat TO WALK AGAIN kan realiseren met een gift van 25€, 40€ en 80€


WAT SCHENKT IEMAND MET BV. 25€, 40€ of 80€?

Fondsenwerving start bij een concrete propositie.

We zetten je graag op weg. Ontdek hier wat TO WALK AGAIN kan realiseren met een gift van 25€, 40€ en 80€


CORONA-AANBOD: EEN GIFT VAN 40€ KOST JE NU AMPER 16€

Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€. Wegens de Coronacrisis heeft de federale regering beslist dat de belastingsvermindering voor giften gedaan in 2020 wordt opgetrokken tot 60% (ipv 45%). Voor een gift van 40 euro betaalt iemand dus in werkelijkheid maar 16 euro. Een extra stimulans om makkelijker fondsen te verzamelen!


BLIJF JE SCHENKERS BETREKKEN

Het is ook mogelijk om updates te plaatsen op je actiepagina en deze vervolgens te delen met al de mensen die je reeds hebben gesteund. Dit is de ideale manier om je schenkers op de hoogte te houden!

Lees meer praktische tips bij FAQ

With your consent, we’d like to use what is called “cookies” in order to understand how users interact with our website and improve it.